خط مشی

شرکت تریتا دارو به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های تولید کننده محصولات دارویی در سطح کشور با انتخاب استانداردهای گوناگون تلاش خود را جهت افزایش کیفیت محصولات انجام میدهد 

در همین راستا خط مشی این شرکت به شرح زیر میباشد

  • ارتقا کیفیت محصولات
  • اجرای سیستم های بهینه و استانداردهای GMP & GXP
  • افزایش رضایت مشتریان و دیگر ذینفعان سازمان از طریق برقراری ارتباط مناسب 
  • افزایش تنوع محصولات
  • راه اندازی خطوط تولید فرمولاسیون داروهای جدید
  • برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات پایدار و هدفمند با حضور به موقع و مستمر در بازارهای جهانی
  • برنامه ریزی به منظور افزایش مستمر بهره وری
  • اعتقاد به رعایت اصل بهبود مستمر در کلیه فرآیندها
  • اعتقاد راسخ به ارزش والای نیروی انسانی کارآمد به عنوان موثرترین عامل در ارتقاء کیفیت و نوآوری، با تاکید بر آموزش مستمر به منظور افزایش مهارت، کارآیی و اثر بخشی و فراهم نمودن زمینه مشارکت تمامی کارکنان در ایده پردازی و ایده پروری از طریق نظام پیشنهادها