مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

 

ماموریت ما ارزش آفرینی برای ذی نفعان کلیدی و کمک به توسعه پایدار از طریق ارتقای سلامت عمومی با عرضه و توسعه محصولات، فراورده ها و مواداولیه دارویی انسانی با کیفیت، ضمن بهره گیری از سرمایه‌های انسانی و فناوری های دانش محور در بازارهای داخلی و خارجی میباشد و در همین راستا تلاش میکنیم تا با قرار گرفتن در بین شرکت های دارویی معتبر در ایران مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دهیم ، موارد زیر نکاتی هستند که ما تلاش میکنیم با رعایت آنها جامعه ای بهتر برای هموطنان خود بسازیم

  • رعایت کرامت انسانی در مناسبات و ارتباطات شغلی و رعایت عدالت و شایسته سالاری
  • اهتمام به دانش محوری و مشارکت جویی کارکنان
  • رفع نیازهای دارویی هموطنان
  • کمک به تامین موجودی دارو در کشور
  • افزایش شادابی و سلامت در جامعه
  • اولویت در ایمنی و سلامت کارکنان و صیانت از منابع ملی و محیط زیست در عملیات و منابع
  • اعمال هوشمندی و تفکر اقتصادی در تصمیم گیری ها و تدابیر اجرایی
  • تلاش در تسریع عملیات و فرآیندهای سازمان